Guan to Play Hong Kong Open

HONG KONG, November 19, 2013 (AFP) - The Guangzhou schoolboy…